Vår verksamhet & etikpolicy

Vi i familjen Goop lever och andas trav och så har det varit i hela mitt liv. Vi är ett team och ett familjeföretag som tillsammans med våra duktiga medarbetare arbetar hårt i ur och skur, sommar som vinter. Det är långa dagar och ett hårt arbete – men jag känner mig ändå priviligerad eftersom jag älskar livet som travtränare och jag älskar våra hästar!

Travet står inför en oviss framtid. Jag tror att det är viktigt att vi som arbetar inom den här näringen tar vårt ansvar för att marknadsföra sporten på ett så bra och positivt sätt som möjligt. Därför har jag beslutat mig för att sätta på pränt de värderingar som alltid ska känneteckna stall Goop och vår verksamhet.

Hos stall Goop så kommer hästarna i första hand. Vi ser hästarna som våra vänner och varje häst ska respekteras som individ. Vi har på vår gård Lökene en komplett anläggning där hästarna dels har alla möjligheter att tränas varierat och på ett bra sätt men också ges möjlighet att leva i en så naturlig miljö som möjligt med stora hagar och en naturnära miljö.

Våra unghästarna ska ges möjlighet att utvecklas i sin egen takt och inte starta förrän de är mogna. Vår målsättning är alltid att ta fram och forma hästar som kan vara med i de stora och viktiga unghästloppen, men samtidigt vill vi också ha hästar som klarar sig genom de tuffa och krävande unghästsäsongerna och också kan hävda sig som äldre. Det är en svår balansgång, men vårt mål och förhoppning är att klara av den så ofta som möjligt.

Hos oss är ägarna i fokus. Travet är i mångt och mycket en upplevelsebransch och det är viktigt att våra ägare känner att de genom travet får upplevelser som berikar livet. Kort sagt: Det ska vara roligt att äga häst! Våra hästägare ska veta att de alltid är välkomna att ringa eller komma på besök på vår gård eller i stallet vid tävlingsdagarna.

Vi vill också att våra ägare ska kunna känna ett förtroende för stallet. Trav är ingen billig sport, men vi kommer alltid att vara öppna och ärliga om de kostnader vi fakturerar. Att fakturera oskäliga summor kommer vi aldrig att göra, men däremot vill vi naturligtvis ha betalt för det arbete vi lägger ner. Vi kommer också att vara ärliga i vår kommunikation med ägarna när det gäller hästarnas utveckling och potential.

Vi är en stor arbetsgivare på orten och vi känner oss stolta över att kunna erbjuda ett
tjugotal människor heltidsjobb och en meningsfull sysselssättning. Vi ser våra anställda som en stor tillgång som måste hanteras med den respekt de förtjänar.

Stall Goop skall vidare verka för att ge omvärlden en bra bild av travsporten. Det är viktigt att våra hästar är välmående och i fin författning när de kommer ut till start. Vidare ska vi vara kontaktbara av media och andra intressenter. Vi ska också ha en hemsida som uppdateras kontinuerligt med nytt material om stallet och dess hästar. Vi förstår också att spelarna är en viktig del i hästnäringen och inser att det är viktigt att vara öppna och ärliga om våra hästars form och chanser.

Antalet uppfödningar minskar varje år i Sverige vilket är oroande. Om den här trenden fortsätter så kommer vi att stå med hästbrist inom bara några år. Vi kommer dock att försöka dra vårt strå till stacken och fortsätta ha en egen uppfödning av mycket god klass med genomtänkt avel. Vi är också dedikerade att sköta om våra uppfödningar på bästa möjliga sätt i en bra uppväxtmiljö.

Vi arbetar också aktivt för att minska belastningen på miljön när det gäller vår verksamhet. Vi ska ta hänsyn till miljön i alla beslut i verksamheten och vi ska efterleva tillämpliga lagar, förordningar och andra miljökrav.

Det är också viktigt att alla i Stall Goop alltid följer de lagar och regler som finns när det gäller hanteringen och träningen av hästarna.

Med vänliga hälsningar,
Björn Goop