Hipp Hopp Hurra


Vinst på Vincennes för Björn – Gurato tränar – Pilanski äger – Total purse var ca 670.000 kr så vinnarn, säkert runt 320.000 kr . Spets o slut!!